Privacy

Bescherming van uw privacy

NME Liemers, Natuur- en Milieu- Educatie is onderdeel van de Gemeente Zevenaar, de gemeente Zevenaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als onderdeel van Gemeente Zevenaar verwerkt NME Liemers persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.
De volledige privacyverklaring staat op de website van de Gemeente Zevenaar.

Website van NME Liemers, Natuur- en Milieu- Educatie

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie gebruikt NME Liemers nooit voor het identificeren van individuele personen. De NME gebruikt persoonsgegevens, die via de website worden verzameld, alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. Als u zich bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag of verzoek te reageren.

Cookies

NME Liemers gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

NME Liemers kan deze privacyverklaring altijd wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover neemt u contact op met de gemeente Zevenaar via Privacy@Zevenaar.nl of via het telefoonnummer (0316)  595 111. Via deze contactgegevens kunt u ook een vraag of verzoek indienen bij onze functionaris gegevensbescherming. Wilt u meer weten over privacy, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.