Gemeenten

Sinds 1 september 2022 valt NME Liemers valt onder Liemers Kunstwerk! in de gemeente Zevenaar. De gemeenten Zevenaar, Westervoort en Doesburg hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Liemers Kunstwerk!. Scholen in deze gemeenten kunnen daardoor gratis gebruik maken van de diensten van NME Liemers.

Contactgegevens beleidsambtenaren

In alle gemeenten is een beleidsambtenaar het aanspreekpunt voor de NME. De NME-beleidsambtenaren komen regelmatig bij elkaar om specifieke wensen van de gemeenten af te stemmen en om de laatste ontwikkelingen te delen. Ook geeft de NME-beleidsambtenaar advies aan wethouders en het voltallig college van burgemeester en wethouders.

Zevenaar

NME beleidsambtenaar
Liemers Kunstwerk! NME
Telefoonnummer (0316) 52 77 43

Doesburg

NME beleidsambtenaar:
Dhr. H.O.M. Groot Kormelink, telefoonnummer (0313) 481 367

Westervoort

NME beleidsambtenaar:
Mw. A. Hachimi
Telefoonnummer (0316) 279 111

NME Team

Het NME team bestaat uit ongeveer 25 mensen. Een aantal mensen heeft een vast dienstverband, maar het grootste deel van het team bestaat uit vrijwilligers.
Zij ondersteunen de vaste medewerkers bij de lesassistentie, dierverzorging, koerierswerk, ontwikkeling van lesmateriaal, inrichting gebouw, leskistencontrole, tuinonderhoud en onderhoud van het gebouw en de materialen.

NME Netwerk

In Gelderland is een vereniging van NME Centra waar ook het Liemers Centrum voor NME lid van is. Opzet is dat de NME beter op de kaart wordt gezet. Naast het behartigen van elkaars belangen, wordt in provinciaal verband gewerkt aan deskundigheidsbevordering. Daarnaast is dit een platform voor het uitwisselen van ideeën. Door deze samenwerking worden zo effectief mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige expertise, zoals het gezamenlijk ontwikkelen van NME-producten.

NME Samenwerking

Naast het NME-basisaanbod werkt NME Liemers samen met instanties of organisaties die eigen activiteiten hebben voor de basisscholen in ons werkgebied. Hierbij wordt uitdrukkelijk gekeken naar de educatieve waarde van het aanbod: alleen voor kwalitatieve natuur- en milieuactiviteiten van andere instanties is NME de “tussen-persoon”. NME verzorgt de inschrijving en heeft een adviserende rol betreffende de inhoud en uitvoering van hun aanbod. Het aangeboden programma komt in z’n geheel voor rekening van de aanbieder.